VĂN PHÒNG & NHÀ MÁY THỦY SẢN HẢI VIỆT

VŨNG TÀU, VIỆT NAM (2003)

P+P Design & Construction