Các nhân sự chủ chốt của P+P Design & Construction đã tham gia thiết kế một số dự án trường học và bệnh viện đáng chú ý ở Úc và Việt Nam bao gồm:

  • Đại học Southern Cross University, bang Queensland, Úc, 2009
  • Trường Đại học Nam Việt, Sóc Trăng, Việt Nam, 2011
  • Trường Quốc tế Sài Đồng, Hà Nội, Việt Nam, 2011
  • Bệnh viện Mater Hospital, Townsville, Bang Queensland, Úc, 2009

P+P Design & Construction