TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ASPLEY VILLAGE

ASPLEY, BANG QUEENSLAND, ÚC (2007)

The Buchan Group Architects