Nội thất văn phòng TAPInv trên Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần (31/07/2014)

Công trình Nội thất Văn phòng TAPInv do P+P Design & Construction thiết kế và thi công đăng trên Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần số ngày 31/07/2014

Chủ trì thiết kế: KTS. Tạ Vĩnh Phúc, Trần Quang Phong