Công trình Căn hộ Copac Square đăng trên Tạp chí Nội Thất số tháng 07/2013

Công trình Căn hộ Copac Square của P+P Design & Construction đăng trên Tạp chí Nội Thất số tháng 07/2013.

Bài viết: Nam Khương

Hình ảnh: Nam Bùi