Chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG: "Ý TƯỞNG THẬT HAY - XÂY NGAY NHÀ ĐẸP"

Chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Ý TƯỞNG THT HAY - XÂY NGAY NHÀ ĐP

Mt năm na li sp trôi qua. Trong nhng thi khc tt bt hoàn thành công vic, cũng như nhn nhp đón mng Tết Dương Lch và sp ti là Tết Âm Lch. Công ty P+P Design & Construction mong mun gi li Tri Ân đến tt c các khách hàng đã tng làm vic cũng như nhng khách hàng đang quan tâm đến công ty chúng tôi qua chương trình tư vn min phí ý tưởng thiết kế và thi công: “Ý Tưởng Tht Hay-Xây Ngay Nhà Đp” cho tt c các th loi công trình (bao gm văn phòng, nhà ph, bit th, ni tht chung cư, nhà din tích nh hay ci to li ngôi nhà hin ti) mà quý khách hàng đang có d đnh xây dng.

Thi gian:     ngày 4-5 và 11-12 tháng 1 năm 2014 (th By và Ch nht hai tun ti)

Bt đu t    9:00 sáng đến 5:30 chiu

Ti:                22 Đường s 4, Khu đô th mi Him Lam, Phường Tân Hưng, Qun 7, TP HCM

Website: pp-architects.com

Vui lòng đt lch hn đ được phc v tt hơn.

Đt lch hn: Anh Phúc 0909.240.280 – Ch Yến 0908.840.922 – Ch Trang 08.62628800 - 0907.342.341