Những nhân sự chủ chốt của P+P Design & Construction đã tham gia thiết kế một số tòa nhà cao tầng và khu đô thị ở Việt Nam, Trung Quốc và Úc, bao gồm một số công trình đáng chú ý:

  • Tòa nhà văn phòng phức hợp Folding Landmark, Sydney, Úc, 2007
  • Chung cư Sông Hồng Bình Tây , TP.HCM, Việt Nam, 2010
  • Chung cư cao tầng Blue Star, TP.HCM, Việt Nam, 2012
  • Công trình phức hợp cao tầng Him Lam Ba Son, TP.HCM, Việt Nam, 2012
  • Khu dân cư Bonnyrigg, Sydney, Úc, 2005
  • Khu đô thị trung tâm Qingdao Laoshan, Sơn Đông, Trung Quốc, 2008
  • Khu dân cư Thạch Bàn, Hà Nội, Việt Nam, 2010
  • Khu đô thị Galaxy II, Hà Nội, Việt Nam, 2010
  • Khu dân cư Tân Sơn Nhất, TP.HCM, Việt Nam, 2011
  • Khu đô thị giãn dân Việt Hưng, Hà Nội, Việt Nam, 2012

P+P Design & Construction