KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM QINGDAO LAOSHAN

SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC (2007)

The Buchan Group Architects