GIAN TRIỂN LÃM P+P DESIGN & CONSTRUCTION, PHÚ MỸ HƯNG, TP.HCM