BIỆT THỰ VƯỜN ĐỒNG NAI

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, VIỆT NAM (2014)