BIỆT THỰ KẾT HỢP GALLERY NGHỆ THUẬT

Q.2, TP.HCM, VIỆT NAM (2013)