Nhà nghỉ cuối tuần Beach Road, Noosa, Queensland, Úc (2008)

Nhà nghỉ cuối tuần Beach Road, Noosa, Queensland, Úc (2008)

 Căn hộ Copac Square, TP.HCM, Việt Nam (2012)

Căn hộ Copac Square, TP.HCM, Việt Nam (2012)

 Căn hộ Copac Square, TP.HCM, Việt Nam (2012)

Căn hộ Copac Square, TP.HCM, Việt Nam (2012)

 Biệt thự Garland II, TP.HCM, Việt Nam (2011)

Biệt thự Garland II, TP.HCM, Việt Nam (2011)

 Căn hộ Samland Giai Việt, TP.HCM, Việt Nam (2014)

Căn hộ Samland Giai Việt, TP.HCM, Việt Nam (2014)

 Căn hộ Samland Giai Việt, TP.HCM, Việt Nam (2014)

Căn hộ Samland Giai Việt, TP.HCM, Việt Nam (2014)

 Văn phòng TAPInv, TP.HCM, Việt Nam (2014)

Văn phòng TAPInv, TP.HCM, Việt Nam (2014)

 Văn phòng TAPInv, TP.HCM, Việt Nam (2014)

Văn phòng TAPInv, TP.HCM, Việt Nam (2014)

 Căn hộ Scenic Valley, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2014)

Căn hộ Scenic Valley, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2014)

 Căn hộ Scenic Valley, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2014)

Căn hộ Scenic Valley, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2014)

Căn hộ Hoàng Anh An Tiến, Nhà Bè, TP.HCM (2015)
Căn hộ Hoàng Anh An Tiến, Nhà Bè, TP.HCM (2015)
Căn hộ Hoàng Anh An Tiến, Nhà Bè, TP.HCM (2015)
Căn hộ Hoàng Anh An Tiến, Nhà Bè, TP.HCM (2015)
Văn phòng công ty Coronet Vietnam (2015)
Văn phòng công ty Coronet Vietnam (2015)
Biệt thự vườn Đồng Nai (2014)
Biệt thự vườn Đồng Nai (2014)
Trường Đại Học Nam Việt, Sóc Trắng, Việt Nam (2012)
Trường Đại Học Nam Việt, Sóc Trắng, Việt Nam (2012)
Showroom trưng bày Hòa Bình, TP.HCM, Việt Nam (2015)
Showroom trưng bày Hòa Bình, TP.HCM, Việt Nam (2015)
Penthouse Chung cư Samland, TP.HCM, Việt Nam (2014)
Penthouse Chung cư Samland, TP.HCM, Việt Nam (2014)
Penthouse Chung cư Samland, TP.HCM, Việt Nam (2014)
Penthouse Chung cư Samland, TP.HCM, Việt Nam (2014)
Căn hộ mẫu Star Hill, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2015)
Căn hộ mẫu Star Hill, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2015)
Căn hộ mẫu Star Hill, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2015)
Căn hộ mẫu Star Hill, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Việt Nam (2015)
Nhà phố Vũng Tàu, Việt Nam (2014)
Nhà phố Vũng Tàu, Việt Nam (2014)
Biệt thự Vườn Lan, Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam (2005)
Biệt thự Vườn Lan, Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam (2005)
Biệt thự Vườn Lan, Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam (2005)
Biệt thự Vườn Lan, Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam (2005)
Biệt thự Đà Lạt, Việt Nam (2012)
Biệt thự Đà Lạt, Việt Nam (2012)
Biệt thự phố Him Lam, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Biệt thự phố Him Lam, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Biệt thự phố Him Lam, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Biệt thự phố Him Lam, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Biệt thự kết hợp Gallery, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Biệt thự kết hợp Gallery, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Biệt thự kết hợp Gallery, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Biệt thự kết hợp Gallery, TP.HCM, Việt Nam (2013)
Trung tâm thương mại Aspley Village, Queensland, Úc (2007)
Trung tâm thương mại Aspley Village, Queensland, Úc (2007)
Khách sạn Seaview Ramada, Queensland, Úc (2007)
Khách sạn Seaview Ramada, Queensland, Úc (2007)
Cao ốc phức hợp Winter Garden, Queensland, Úc (2008)
Cao ốc phức hợp Winter Garden, Queensland, Úc (2008)
Khu đô thị Qingdao Laoshan, Trung Quốc (2007)
Khu đô thị Qingdao Laoshan, Trung Quốc (2007)